Centraal Testamentenregister

Thema’s

  • Het registreren van opgemaakte testamenten
  • Het verstrekken van inlichtingen uit het testamentenregister

Doelgroep

Het publiek en notarissen (alle eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen inclusief Aruba)

Gebruiksdoeleinden

Bij het Centraal Testamentenregister worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Registratie van de door de notarissen in de afgelopen maand opgemaakte testamenten. Dit gebeurt ten behoeve van alle eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen;
  • Verstrekken van inlichtingen uit het testamentenregister aan het publiek of aan notarissen. Dit gebeurt in de vorm van een zogeheten testamentverklaring

Aanvraagprocedure

De verklaring is vereist voor de verdeling van erfenissen of voor het opstellen van een verklaring van erfrecht. In de verklaring wordt aangegeven of er wel of geen testament is opgesteld, zo ja, op welke datum het is opgesteld en bij welke notaris. Het Centraal Testamentenregister biedt dus geen inzage in de inhoud van het testament, maar beantwoordt wel de vraag of een overledene ooit één of meerdere testament(en) heeft en bij welke notaris het zich bevindt (respectievelijk zouden binden).

Bij het aanvragen van een testamentenverklaring bij het CTR zijn de volgende stappen van toepassing:

1. Ga naar de website van het CTR https://minfin.cw/nl/centraal-testamentenregister/;

2. Download het E-formulier, vul en scan het in;

3. Doe uw betaling van NAf 25,- (per aanvraag) via online bankieren op het rekeningnummer* van de Ontvanger, gelieve hierbij in de omschrijving het ID nummer van de overledene te vermelden;

4. Stuur één e-mail naar het CTR via inzage.testament@gobiernu.cw samen met de Ontvanger via comptabiliteit.ont@gobiernu.cw , vermeld als onderwerp van deze e-mail het ID-nummer van de overledene;

5. Gelieve u ervan te verzekeren dat de volgende documenten aan bovengenoemde e-mail toegevoegd worden a.u.b. (aanvullende tekst in de e-mail zelf is niet noodzakelijk):
a. Overlijdensakte (beschikbaar bij de Kranshi); Als de overlijdensakte gedateerd is van vóór het jaar 2000, dient ook een geboorte akte of een basisuittreksel van de overledene toegevoegd te worden;
b. Scan van het (volledig ingevulde) E-formulier;
c. Betaalbewijs Naf 25,-.

Nadat u uw aanvraag conform bovengenoemde vijf stappen hebt gedaan kan de testamentverklaring binnen twee weken, via hetzelfde e-maildres waarop het verzoek is ontvangen, verwacht worden.

Opmerking: deze procedures zijn per individuele verklaring!

 

* Lokale bankrekeningnummers van de Ontvanger:

MCB: 23329507                Giro: 1500047                        SFT Bank: 502310.001

RBC: 01.04.14.6229          ORCO Bank: 1081290195    BNA: 191181030

First Caribbean International Bank Curaçao (CIBC): 1002423        Banco di Caribe: 306495.01

 

Onze bankrekeningen en SWIFT BIC codes voor klanten die vanuit het buitenland willen betalen:

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten             CBCSCWCU 191181030

MCB Bank                                                                   MCBKCWCU 23329507

Giro Bank                                                                    GIRCCWCU 1500047

SFT Bank                                                                    CITCCWCC 502310.001

BDC                                                                             BDCCCWCU 306495.01

Orco Bank                                                                   ORBACWCU 1081290195

RBTT Bank                                                                 RBTTCWCU 01.04.14.6229

FCIB-Bank                                                                  FCIBCWCU 1002423

Te Overleggen Documenten

Voor het verkrijgen van een testamentverklaring per overledene dient het volgende te worden overlegd:

1. Kopie overlijdensakte verkrijgbaar bij het Bevolkingsregister (Kranshi), waarop tevens de geboortedatum staat vermeld;
2. Formulier model E (onderstaand te downloaden);
3. Betaalbewijs NAf 25,-

Instantie

Het Centraal Testamentenregister is ondergebracht bij de Sector Fiscale Zaken.

Sector Fiscale Zaken
Pietermaai 4/4a
Centraal Testamenten Register
Telefoonnummer 432-8317
E-mail: inzage.testament@gobiernu.cw
Website: www.minfin.cw

Openingstijden

Op werkdagen van 08.30 – 11.30 uur en van 14.00 – 16.00 uur

Levertijd/doorlooptijd

Volgens normale procedure maximaal 2 weken. In uitzonderlijke gevallen kan het langer duren.

Kosten per verklaring

Formulier model E NAf 25,-
Overlijdensakte NAf 20,- waarop tevens geboortedatum staat vermeld; eventuele geboorteakte NAf 20,-.

Bijzonderheden

Het Formulier model E van NAf 25,- is onderstaand te downloaden (zie ook de aanvraagprocedure voor de betaling).

De overlijdensakte en eventuele geboorteakte zijn verkrijgbaar bij het Bevolkingsregister (Kranshi).
Op de overlijdensakte van voor het jaar 2000 staat er geen geboortedatum vermeld. In dit geval moet de aanvrager een geboorteakte of familieboek meenemen.
De Sector Fiscale Zaken heeft geen kassafunctie.

aanvraagformulier CTR Model E