Bevoegde Autoriteit

De Sector Fiscale Zaken is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het fiscale beleid, van de fiscale wetgeving en van de belastingverdragen, het overleg over internationale fiscale regelingen en de uitvoering van deze verdragen.

In dit kader is de Minister van Financiën de bevoegde autoriteit van Curaçao. De Minister kan anderen in het kader van de internationale bijstand bij heffing en inning van belastingen mandateren om namens hem op te treden.

Hieronder treft u een overzicht van de bevoegde autoriteiten van Curaçao.

 • Runela I.L. Sillé, LL.M
  Sectordirecteur Fiscale Zaken
  Gemandateerde autoriteit
 • Saskia M. Stjeward, LL.M
  Hoofd afdeling directe belastingen
  Gemandateerde autoriteit
 • Lisa L. Rodriguez,  LL.M
  Hoofd afdeling indirecte belastingen
  Gemandateerde autoriteit