Missie en Visie

Missie

Het Ministerie van Financiën bevordert een doeltreffend en evenwichtig financieel, fiscaal, douane en Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) beleid, bevordert een verantwoorde, doelmatige en rechtmatige verwerving en besteding van de overheidsmiddelen en bewaakt de budgettaire aangelegenheden.

Visie

In het jaar 2025 is het Ministerie van Financiën een organisatie die financiële integriteit in de maatschappij bevordert en zich inzet voor een geïntegreerd, effectief, evenwichtig en verantwoord financieel, fiscaal en monetair beleid.