De Module Automatic Exchange of Information is een online platform waarop (technische) informatie gedeeld wordt over de gegevensuitwisseling m.b.t. FATCA en CRS en waarop voorts (onderlinge) communicatie mogelijk is betreffende deze onderwerpen. De module is een onderdeel van de website van het Ministerie van Financiën met beperkte toegang. Financiële instellingen in Curaçao, foreign financial institutions in Curaçao en andere betrokkenen kunnen zich aanmelden via de volgende link/ registratieformulier:

Meer weten?
Voor vragen en communicatie over Automatic Exchange of Information: info.aeoi@gobiernu.cw
Weet u niet zeker of u gegevens moet verstrekken? Raadpleeg de documenten op deze site en de site van de IRS voor meer informatie (Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA) of vraag uw adviseur om een “legal opinion”.