Over het ministerie

De taken van het Ministerie van Financiën zijn:

 • De zorg voor de financiën van het Land en de monetaire zaken.
 • De zorg voor nationale en internationale fiscale zaken.
 • De zorg voor het geld-, krediet- en bankwezen

De algemene doelstellingen van het Ministerie van Financiën zijn:

 1. Het bevorderen van een doeltreffend en evenwichtig financieel beleid en beheer voor Curaçao. Het betreft het continu zorgdragen voor en het ontwikkelen en evalueren van financieel beleid. Dit, om zorg te dragen voor een goede beheersing en controle van de besteding van overheidsmiddelen.
 2. Het zorgdragen voor een optimaal en evenwichtig fiscaal beleid en een effectieve uitvoering daarvan en van douane-aangelegenheden.
 3. Het bevorderen van financiële integriteit door de bestrijding, de opsporing en de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
 4. Het uitoefenen van toezicht op de niet-financiële sector (inclusief de uitwisseling van informatie en het onderhouden van contacten met lokale en buitenlandse toezichthouders).

Aan het hoofd van het Ministerie van Financiën staat de Minister van Financiën. Het Ministerie van Financiën is samengesteld uit:

Een kernministerie bestaande uit:

 • De Sector Financieel Beleid en Begrotingsbeheer: verantwoordelijk voor de kaderstelling rond het begrotingsbeleid, het bewaken van en adviseren over de uitvoering van de planning & control cyclus, voor de consolidatie en opstelling van de begrotingen, jaarrekeningen, jaarverslagen en rapportages. Daarnaast is deze directie verantwoordelijk voor het opstellen van AO-procedures en richtlijnen voor externe controle en het uitvoeren van audits bij alle Ministeries en voor het middelenbeheer van de overheid. Dat betekent het beheer van beleggingen, financieringen, betalingen, ontvangsten, liquiditeiten, saldo en risico’s (rente en valuta).
 • De Sector Fiscale Zaken: verantwoordelijk voor de voorbereiding van het fiscale beleid, van de fiscale wetgeving en van de belastingverdragen, het overleg over internationale fiscale regelingen en de uitvoering van deze verdragen.
 • De Beleidsorganisatie van het Ministerie van Financiën: verantwoordelijk voor de ontwikkeling, evaluatie en innovatie van de financieel-economische beleidscyclus. Daarnaast adviseert de Beleidsorganisatie over de nationale en internationale fiscale, politieke en financieel-economische aangelegenheden.

Uitvoerende organisaties bestaande uit:

 • de Inspectie der Belastingen
 • de Landsontvanger
 • de Douane

Hiernaast behoren tot het Ministerie van Financiën de volgende organisatorische eenheden:

 • de Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU)
 • de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB)
 • de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB)
 • de Landsloterij
 • de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
 • de Adviseur Corporate Governance

Het Ministerie van Financiën is ingesteld bij Landsverordening ambtelijk bestuurlijke organisatie A.B. 2010 no. 87