Central Testament Register

Thema’s

  • Het registreren van opgemaakte testamenten
  • Het verstrekken van inlichtingen uit het testamentenregister

Doelgroep

Het publiek en notarissen (alle eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen inclusief Aruba)

Gebruiksdoeleinden

Bij het Centraal Testamentenregister worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Registratie van de door de notarissen in de afgelopen maand opgemaakte testamenten. Dit gebeurt ten behoeve van alle eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen;
  • Verstrekken van inlichtingen uit het testamentenregister aan het publiek of aan notarissen. Dit gebeurt in de vorm van een zogeheten testamentverklaring

Aanvraagprocedure

De verklaring is vereist voor de verdeling van erfenissen of voor het opstellen van een verklaring van erfrecht. In de verklaring wordt aangegeven of er wel of geen testament is opgesteld, zo ja, op welke datum het is opgesteld en bij welke notaris. Het Centraal Testamentenregister biedt dus geen inzage in de inhoud van het testament, maar beantwoordt wel de vraag of een overledene ooit één of meerdere testament(en) heeft en bij welke notaris het zich bevindt (respectievelijk zouden binden).

Te Overleggen Documenten

Voor het verkrijgen van een testamentverklaring per overledene dient het volgende te worden overlegd:

1.Kopie overlijdensakte verkrijgbaar bij het Bevolkingsregister (Kranshi), waarop tevens de geboortedatum staat vermeld;
2.Formulier model E (verkrijgbaar bij de Ontvanger tegen betaling van NAf 25,- en wordt gestempeld door de Ontvanger)

Instantie

Het Centraal Testamentenregister is ondergebracht bij de Sector Fiscale Zaken.

Sector Fiscale Zaken
Pietermaai 17
Centraal Testamenten Register
Telefoonnummer 432-8317
E-mail: inzage.testament@gobiernu.cw
Website: www.minfin.cw

Openingstijden

Op werkdagen van 08.30 – 11.30 uur en van 14.00 – 16.00 uur

Levertijd/doorlooptijd

Volgens normale procedure maximal 2 weken. In uitzonderlijke gevallen kan het langer duren.

Kosten per verklaring

Formulier model E NAf 25,-
Overlijdensakte NAf 20,- waarop tevens geboortedatum staat vermeld; eventuele geboorteakte NAf 20,-.

Bijzonderheden

Het Formulier model E van NAf 25,- is verkrijgbaar bij de Ontvanger. De overlijdensakte en eventuele geboorteakte zijn verkrijgbaar bij het Bevolkingsregister (Kranshi).
Op de overlijdensakte van voor het jaar 2000 staat er geen geboortedatum vermeld. In dit geval moet de aanvrager een geboorte-akte of familieboek meenemen.
De Sector Fiscale Zaken heeft geen kassafunctie.