Procedures

De Landsverordening financieel beheer is per 1 januari 2016 in werking getreden. Dit heeft als gevolg dat de geldende procedures en richtlijnen gecontroleerd moeten worden om na te gaan of deze eventuele aanpassingen nodig hebben. De herziene procedures en richtlijnen zullen in de tweede helft van 2016 gepubliceerd worden op deze website.

NL