31 maart 2019

Wat is het verschil tussen een nota van wijziging op de begroting en een suppletoire begroting?

De begroting is een landsverordening die door het Parlement wordt vastgesteld en is dus een wet. Een nota van wijziging op de begroting en een suppletoire […]
31 maart 2019

Wanneer treedt de suppletoire begroting in werking?

De suppletoire begroting treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Publicatieblad, waarin zij is geplaatst. Indien zodanige landsverordening […]
31 maart 2019

Wat is een suppletoire begroting?

De begroting is een landsverordening die door het Parlement wordt vastgesteld en is dus een wet. Tijdens de uitvoering van de begroting kan de noodzaak ontstaan […]
31 maart 2019

Wat is een nota van wijziging op de begroting?

De begroting is een landsverordening die door het Parlement wordt vastgesteld en is dus een wet. Zij is een wetsontwerp totdat zij door het Parlement is […]
31 maart 2019

Wat zijn budgetdisciplineregels?

Dit is een geheel van richtlijnen die de beheersing van de overheidsuitgaven beogen met als doel afwijkingen van de door het Parlement vastgestelde begroting te voorkomen […]
31 maart 2019

Eindigt de begrotingscyclus op 31 december?

Nee, de begrotingscyclus eindigt met de behandeling in de Staten van de jaarrekening en het jaarverslag die moet uitmonden in de goedkeuring van de rekening en […]
31 maart 2019

Hoeveel jaren beslaat de begrotingscyclus?

De begrotingscyclus beslaat minimaal 3 jaren. De voorbereiding van de begroting begint in het jaar voorafgaande aan het jaar waar de begroting voor strekt en wordt […]
31 maart 2019

Wat is de begrotingscyclus?

De budgetcyclus kent drie fasen: De begrotingsvoorbereiding De begrotingsuitvoering De verantwoording en dechargeverlening door het Parlement
31 maart 2019

Wat is een meerjarenbegroting?

De meerjarenbegroting van de overheid bevat ramingen voor het jaar waarvoor de begroting strekt en de 3 onmiddellijk daarop volgende jaren.
NL